בטרם כל יציר נברא - האמנם?

בס"ד כ"ה באייר תש"ע


בטרם כל יציר נבראלפני תפילת שחרית אנחנו רגילים לומר את הפיוט "אדון עולם". כמו כן אנו רגילים לומר אותו לאחר "קריאת שמע על המיטה" וכן אנו שרים את הפיוט לאחר תפילת ערבית בליל שבת. במשפט הראשון שבפיוט אנחנו אומרים "בטרם כל יציר נברא". כיצד לחלק את המשפט? יש האומרים "בטרם כל, יציר נברא". האמנם? האם האדם אכן היה הדבר הראשון שנברא? כידוע לנו האדם הוא הדבר האחרון שנברא.
אלא, שגם כאן הטעות נוצרת בגלל הנטייה הטבעית שלנו לחלוקה סימטרית של הפסוקים והמשפטים שבתפילה, לשני חלקים שוים באורכם. אם נעיין במשפט המלא (כולל חלקו הראשון) נבין שהחלוקה הנכונה של המשפט צריכה להיות : "אדון עולם אשר מלך, בטרם, כל יציר נברא." כלומר, כוונת בעל הפיוט לומר שהשם (אדון העולם) מלך לפני (בטרם) שכל יציר נברא.
נקפיד אם כך על חלוקה נכונה של הפסוק, ונכיר במלכותו של אדון העולם שמלך בעולם עוד לפני שכל היצורים נבראו.

צבי שביט (שטרן)

תגובה 1:

  1. ראה סרטון: https://www.youtube.com/watch?v=RZAyzl8prq0


    ראה סרטונים בנושא: https://www.youtube.com/channel/UCPp7F4HVvDjNClWT0QTNMLg

    השבמחק