דבר חק ומשפט

בס"ד כ"ז באלול תשע"א

דבר חֹק ומשפט

בחזרת הש"ץ של מוסף בר"ה ויו"כ, לפני הפיוט "האוחז ביד מדת משפט", אנו אומרים את המשפט "באין מליץ יושר מול מגיד פשע, תגיד ליעקב דבר חק ומשפט...". בחלק מהמחזורים המילה "דבר" מנוקדת בשווא באות דל"ת ובפתח באות בי"ת (דְבַר), ואילו במחזורים אחרים היא מנוקדת בשני קמצים (דָבָר). מהו אפוא הניקוד הנכון?

לכאורה נראה כי המילה "דבר" משמשת פה כצורת נסמך (דבר של חוק ומשפט), ולכן היא מנוקדת בשווא. אולם מסתבר שהמשפט הזה שבפיוט מיוסד על הפסוק "מגיד דבריו ליעקב, חֻקיו ומשפטיו לישראל" (תהלים קמ"ז, י"ט) (דבריו=מצוותיו). מכאן שהמילים "דבר חק" שבפיוט אינן משמשות כסומך ונסמך, אלא כל תיבה עומדת בפני עצמה – ומכיוון שכך הניקוד הנכון של המילה "דבר" הוא בשני קמצים (דָבָר).

(תודה לרב שמואל פנחס גלברד, שאת דבריו אלו קראתי באתר מורשת).

 

צבי שביט (שטרן)

תגובה 1:

  1. ימחול נא כבוד הרב, כבר קדמך הרב בעל מטה לוי.

    השבמחק