האוחז ביד מידת משפט

בס"ד כ"ט באלול תש"ע

"האוחז ביד מדת משפט"

בחזרת הש"ץ לתפילת מוסף בראש השנה וביום הכיפורים מופיע הפיוט "האוחז ביד מדת משפט" (כמנהג האשכנזים). פיוט זה בנוי לפי סדר האל"ף בי"ת. במשפט "הטוב, ומטיב לרעים ולטובים" יש לשים לב שהמשפט אינו מחולק בצורה סימטרית, אלא יש הפסק לאחר המילה "הטוב", ואילו שלושת המילים "ומטיב לרעים ולטובים" מחוברות. יש במשפט זה שתי חטיבות שבכל אחת מהן נאמר שבח על ה': בחטיבה הראשונה נאמר שהוא "טוב", ובחטיבה השנייה נאמר שהוא "מטיב לרעים ולטובים". באופן דומה יש לחלק גם את המשפטים הבאים: "הסובל, ומעלים עין מסוררים", "העליון, ועינו על יראיו", "הרחום, ומקדים רחמים לרוגז", "השוה, ומשוה קטון וגדול", "התם, ומתמם עם תמימים".

גם במשפט "ההגוי, באהיה אשר אהיה" יש לשים לב שלא לומר "ההגוי באהיה, אשר אהיה", כי המילים "אהיה אשר אהיה" הן חטיבה אחת ואין לעשות הפרדה באמצע. אם המנגינה מחייבת חלוקה לשני חלקים, יש לעשות את ההפסקה לאחר המילה "ההגוי".

 

לתגובות, לקבלת מאמרים קודמים ולהצטרפות לרשימת התפוצה,

צבי שביט

050-5918412

zvi@shoresh.org.il

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה