נחלה

בס"ד י"א בתשרי תשע"א

נחלה

בחלק מהעדות נוהגים לומר לפני שיר של יום את המזמור "שיר המעלות לדוד, לולי ה' שהיה לנו" (תהילים קכ"ד). כמו כן נוהגים לומר מזמור זה, יחד עם כל יתר מזמורי "שיר המעלות", לאחר תפילת מנחה בשבתות החורף (במקום פרקי אבות שנאמרים בקיץ).

במזמור זה מופיע הפסוק "אזי מים שטפונו, נַחְלָה עבר על נפשנו" (פס' ד'). יש כמה שיטות לביאור המילה "נחלה". רש"י סבור ש"נחלה" היא מלשון חולי. אונקלוס אף הוא מבין את המילה בצורה דומה ("מרעית עברא על נפשנא"). מצודת דוד והאבן עזרא לעומת זאת סבורים ש"נחלה" היא מלשון נחל מים. האבן-עזרא מסביר כי האות ה"א נוספה כפי שקיים במקומות נוספים, ומוסיף כי "המילה מלעיל כי הטעם בנו"ן ". גם עמוס חכם בפירוש "דעת מקרא" טוען כי משמעות המילה "נחלה" היא נחל, ומוסיף בהערה: " 'נחלה' צורה פיוטית במקום 'נחל', והשווא נח והנגינה מלעיל" (הערה 4א). חשוב אפוא להקפיד להגות את המילה במלעיל ("נַחְלָה"), כפי שגם מתחייב ממיקום הטעמים.

 

לתגובות, לקבלת מאמרים קודמים ולהצטרפות לרשימת התפוצה,

צבי שביט

050-5918412

zvi@shoresh.org.il

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה