שאתה

בס"ד כ"ח באב תש"ע

שאתה

חידה : מה הקשר בין המילים "קמתי", "למה", "אתה"?

לכאורה נראה שאין שום קשר ביניהם.

כידוע, כאשר מוסיפים את האות שי"ן לפני מילה כלשהי, האות שי"ן מנוקדת בסגול. לדוגמה: "שֶנָּתַתָ בי". מתברר שיש כמה מקרים יוצאי דופן, ואלו המילים שציינתי. דוגמאות:

שַקַּמְתִּי – "עד שַקַּמְתִּי דבורה, שַקַּמְתִּי אם בישראל" (שופטים ה', ז' – הפטרת פרשת בשלח).

שַלָּמָה – "שַלָּמָה אהיה כְּעֹטְיָה על עדרי חבריך" (שיר השירים א', ז').

שָאַתָּה – "ועשית לי אות שָאַתָּה מדבר עִמי" (שופטים ו', י"ז).

המילה "שָאַתָּה" מופיעה כמה פעמים בתפילה:

"אמת שָאַתָּה הוא ה' אלֹהינו ואלֹהי אבותינו (אמת ויציב).

"מודים אנחנו לך שָאַתָּה הוא ה' אלֹהינו ואלֹהי אבותינו (ברכת מודים).

"ועל אכילת מזון שָאַתָּה זן ומפרנס אותנו תמיד" (ברכת המזון). עיין בבאר היטב סימן קפ"ז ס"ק א' וכן במשנה ברורה  ס"ק ב'.

 "מנוחה שלמה שָאַתָּה רוצה בה" (מנחה של שבת).

 "שָאַתָּה הוא ה' אלֹהינו משיב הרוח ומוריד הגשם/הטל" (תפילת גשם/טל).

 

תודה למר שבתאי קיצ'ס, המורה שלי לתנ"ך בישיבת בנ"ע נתניה, שהאיר את עינינו לנושא באחד משיעוריו.

 

הערה חשובה : מתברר שברוב הסידורים הספרדיים המילה שאתה מנוקדת בסגול (בסידור "איש מצליח" מנוקד בקמץ). גם בקרב האשכנזים מתברר שלא כולם מקבלים את הניקוד בקמץ, ולכן כל אחד ינהג לפי מנהגו.

 

לתגובות, לקבלת מאמרים קודמים ולהצטרפות לרשימת התפוצה,

צבי שביט

050-5918412

zvi@shoresh.org.il

תגובה 1:

  1. הניקוד "שָאתה" בקמץ הוא מלאכותי לגמרי, על בסיס אותם מקרים בודדים (ולא מייצגים!) במקרא. המסורת הרגילה גורסת שֶאתה בסגול. וכן נכון יותר.

    השבמחק