י"ג מידות

בס"ד י"ד באלול תש"ע

י"ג מידות

באמירת י"ג מידות יש להקפיד על שני הדברים הבאים:

1. בפסוק "ויקרא בשם ה' " (שמות ל"ד, ה'), שלפני י"ג מידות, יש לחבר את המילה "בשם" למילה "ויקרא" שלפניה, ולעשות הפסקה בינה לבין שם ה' שלאחריה ("ויקרא בשם, ה' "). חלוקה זאת נגזרת מהטעמים של פסוק זה.

הערה: לפי חלוקת הטעמים נראה שכוונת הפסוק היא שה' הוא זה שקרא בשמו (כאילו שהיה כתוב "ויקרא ה' בשם"), וכך אכן מבארים חלק מהפרשנים. פירוש זה מתאים גם להבטחת ה' למשה "וקראתי בשם ה' לפניך" (שמות ל"ג, י"ט). לעומת זאת חלק מהפרשנים מבארים שמשה הוא שקרא בשם ה'. כך גם עולה מלשון התרגום. פירוש זה אינו תואם את חלוקת הטעמים. בכל אופן, על אף שבביאור הפסוק יש שיטות שונות, ברור שבקריאת התורה ובאמירת י"ג מידות יש להקפיד לקרוא לפי חלוקת הטעמים. כך כתב ר' דוד אבודרהם, והביא אותו גם בעל החפץ חיים במשנה ברורה סימן תקפ"א, סעיף קטן ד', שיש לעשות הפסקה בין 'בשם' ובין שם ה'.

 

2. בתחילת שלוש עשרה המידות מופיע פעמיים שם ה' ("ה' ה' א-ל רחום וחנון"). יש להקפיד לעשות הפסקה בין שני שמות ה'. הגמרא מסבירה מדוע שם ה' מופיע פעמיים: "אני הוא קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה" (ראש השנה י"ז עמ' ב'). בטעמי הפסוק מופיע הסימן 'פָּסֵק' בין שני השמות, ולכן יש לעשות הפסקה קלה ביניהם.

הערה: יש להקפיד על שני הדברים הנ"ל גם באמירת י"ג מידות בתפילה ובסליחות וגם בעת קריאה בתורה (בפרשת כי-תשא ובתענית ציבור).

 

לתגובות ולהצטרפות לרשימת התפוצה,

צבי שביט

050-5918412

zvi@shoresh.org.il

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה