לדוד ה' אורי

בס"ד ח' באלול תש"ע

"לדוד ה' אורי וישעי"

החל מראש חודש אלול ועד הושענה רבה נוהגים לומר את המזמור "לדוד, ה' אורי וישעי" (תהילים כ"ז). המילה 'לדוד', שמופיעה בראש המזמור, משמשת כפתיחה למזמורים רבים בתהילים. יש מזמורים שבהם הפתיחה היא "מזמור לדוד", "לדוד מזמור", "מכתם לדוד", "תפִלה לדוד", "תפִלה למשה איש הא-לקים", "מזמור לאסף" ועוד. לעתים הפתיחה מהווה פסוק שלם בפני עצמו, אבל בד"כ הפתיחה מופיעה בתחילת הפסוק ויש לפסוק המשך.

ברור שהפתיחות השונות שמופיעות בראש המזמורים אינן חלק מהפסוק, ויש להפריד בינן לבין המשך הפסוק. ניתן להוכיח זאת באותם מזמורים שבנויים לפי סדר האל"ף בי"ת, והאות אל"ף מופיעה רק לאחר הפתיחה. המזמור הידוע ביותר הוא "תהִלה לדוד, ארוממך א-לקי המלך" (מזמור קמ"ה), (מוכר לנו יותר בשם "אשרי", בגלל שני הפסוקים שאנו מוסיפים לפני המזמור ושניהם פותחים במילה "אשרי".) הגמרא אומרת כי "כל האומר תהִלה לדוד בכל יום שלוש פעמים, מובטח לו שהוא בן העולם הבא" (ברכות דף ד' עמ' ב'). אחת הסיבות שהגמרא מביאה לכך היא שהמזמור בנוי לפי סדר האל"ף בי"ת (חוץ מהאות נו"ן). לכאורה המזמור פותח במילה "תהִלה", שאינה מתחילה באות אל"ף, אלא שהמילים "תהִלה לדוד" הן פתיחה למזמור, והמזמור עצמו מתחיל במילה "ארוממך", שאכן מתחילה באות אל"ף. (בנושא הפתיחות למזמורים ניתן לעיין בדברי עמוס חכם בפירוש "דעת מקרא" בפרק ב' של המבוא הכללי לספר וכן בתחילת מזמור ג' ובתחילת מזמור כ"ה.)

לאור זאת, יש לעשות הפרדה בין הפתיחות של המזמורים לבין יתר הפסוק. במזמור "לדוד, ה' אורי" יש לכך משנה חשיבות, כיוון שללא הפרדה יוצא חס וחלילה כאילו דוד הוא ה'.

הערה נוספת לגבי מזמור "לדוד ה' אורי וישעי": בפסוק "כי קמו בי עדי שקר ויפח חמס", יש להקפיד לומר "ויפח" ולא "ויפה". הכוונה היא לעדים שמדברים דברי חמס (הדיבור יוצא ע"י הפחת אוויר מהפה).  תודה לרב אלחנן בן-נון שהעיר והאיר נקודה זו.

 

לתגובות ולהצטרפות לרשימת התפוצה,

צבי שביט

050-5918412

zvi@shoresh.org.il

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה