ראש חודש

בס"ד
ראש חודש
להלן כמה הערות בנוגע לראש חודש:
1 - בברכת החודש הנוסח המקובל בקהילות אשכנז הוא "ראש חודש (פלוני) ביום (פלוני)" – ללא המילה "יהיה". יש אמנם גם נוסח שבו מופיעה המילה "יהיה", אבל לפי רוב הסידורים (של קהילות אשכנז) לא אומרים מילה זו.
ההבדל בין שני הנוסחים הללו הוא במשמעות האמירה הנ"ל. הנוסח שכולל את המילה "יהיה" נובע מהתפיסה שברכת החודש מחליפה את הכרזת ביה"ד, שקידש את החודש, ולכן אנו מכריזים מתי יהיה ראש חודש ואח"כ מבקשים מהקב"ה לחדש אותו לטובה. לעומת זאת לפי הנוסח המקובל, האמירה הנ"ל מחוברת ישירות לקטע הבא ("יְחַדְּשֵׁהוּ הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא"), כלומר אין כאן הכרזה אלא יש רק בקשה שהקב"ה יחדש לטובה את החודש שאמור להתחיל ביום פלוני.
2 - הערה נוספת לגבי ברכת החודש: בסוף הקטע "יהי רצון" יש סידורים שבהם כתוב "בזכות תפילת רב" או "בזכות תפילת רבים", אולם זהו כנראה שיבוש ואין לאומרו. המקור למילים אלה הוא במסכת ברכות ט"ז. שם מובאות כמה תפילות שחיברו תנאים ואמוראים והם היו רגילים לאומרן בסיום התפילה. הקטע "יהי רצון" מבוסס על תפילתו של רב. כנראה שבתקופה שלפני המצאת הדפוס מישהו כתב בכתב יד, בסוף הקטע, את המקור לתפילה זו – "ברכות תפילת רב" (כלומר, מסכת ברכות, תפילתו של רב), ואחד המעתיקים מסידור זה טעה והחליף את האות רי"ש שבמילה "ברכות" באות זי"ן, וכתב "בזכות תפילת רב", ומדפיס אחר תיקן אח"כ וכתב "בזכות תפילת רבים". בכל אופן אין מקום לומר את המילים האלו.
3 - בתפילת מוסף אנו אומרים "ובראשי חדשיכם תקריבו עולה לה', פרים בני בקר שנים ואיל אחד, כבשים בני שנה שבעה, תמימים". יש להפסיק מעט לפני המילה "תמימים", כי היא מתייחסת גם לשני הפרים ולאיל ולא רק לשבעת הכבשים. כך גם לפי הטעמים. (הערה זו תקפה כמובן גם לתפילת מוסף הנאמרת בחגים.)
4 - בקידוש לבנה נוהגים שכל אחד מברך את חברו בברכת "שלום עליכם" וחברו משיב לו "עליכם שלום". משום מה רבים טועים ואומרים "עליכם השלום". כידוע, כאשר אנו מדברים על אדם שנפטר ל"ע, אנו אומרים "עליו השלום". מדוע אפוא לומר זאת לחברינו?!
לגבי הטעם לאמירת "שלום עליכם", באנציקלופדיה התלמודית (כרך ד', טור תע"ד) מובאים כמה טעמים: "ואומר לחברו ג' פעמים שלום עליך, או: שלום עליכם, מפני השמחה שקיבלו פני השכינה, או מפני שאמר תיפול עליהם אימתה ופחד וכו', אומר לחברו לא עליך אלא שלום עליך, או מפני שאמרו שמי שקידש הלבנה לא ידאג שימות באותו החודש במיתה משונה מאותו יום ואילך ולכן אומר כל אחד לחברו שיהיה שלום אצלו ולא ידאג שימות, וחברו משיב לו: עליכם שלום". 
צבי שביט (שטרן)

ראיון בתכנית מלווה מלכה

להאזנה: ראיון עם צבי שביט (שטרן) בתכנית מלווה מלכה (רשת ב').
הוקלט בכ"ה אלול ה'תשע"א

הורדת הראיון: דיוקי תפילה - מלווה מלכה