ברכת הגומל

בס"ד ט"ו בטבת תשע"ב
ברכת הגומל
בברכת הגומל מוזכרת שלוש פעמים המילה "טוב". המברך אומר "הגומל לחייבים טובות, שגמלני כל טוב", והציבור עונה "מי שגמלך (כל בחלק מהסידורים) טוב, הוא יגמלך כל טוב, סלה" (לנוסח האשכנזים), או "האל שגמלך כל טוב, הוא יגמלך כל טוב, סלה" (לנוסח עדות המזרח).
יש לתת את הדעת להבדל בין הנוסח של עדות המזרח לנוסח של עדות אשכנז בניקוד של המילה "טוב". ברוב הסידורים של עדות המזרח הניקוד הוא בשורוק: "טוּב", ואילו בסידורים של עדות אשכנז הניקוד הוא בחולם: "טוֹב". משום מה רבים מהאשכנזים אומרים "טוּב" במקום "טוֹב" (כנראה מחוסר מודעות להבדלי הנוסח), ועל כן יש לשים לב לכך.
הערה: בסידור איש מצליח של הרב מזוז מנוקד "טוֹב" כמנהגם של בני אשכנז.
 
צבי שביט (שטרן)