מש"ה מוציא וכל"ב מכניס

בס"ד

כידוע, שניים משמותיו של ה' הם "אֲדֹ-נָי" ו"אֱ-לֹהִים". מה קורה כאשר מוסיפים לפני אחד משמות אלו את אחת מאותיות השימוש (מש"ה וכל"ב)?

ובכן, ישנו כלל: "מש"ה מוציא וכל"ב מכניס". הסבר הכלל הוא שכאשר מוסיפים לפני שם ה' את אחת מאותיות השימוש מש"ה, האות אל"ף שבתחילת שם ה' נשארת כפי שהיא, והוגים אותה כרגיל (כלומר מוציאים אותה מהפה שלנו). לעומת זאת כאשר מוסיפים לשם ה' את אחת מהאותיות וכל"ב, האות אל"ף הופכת להיות נחה ולא הוגים אותה כלל (כלומר מכניסים אותה פנימה, ולא מוציאים אותה מהפה).

להלן כמה דוגמאות:

 - "יִירְאוּ מֵאֲדֹ-נָי כל הארץ" (תהלים ל"ג, ח'). [בהערת אגב לפסוק זה אזכיר את מה שכתבתי במאמר "ייראו את ה": משמעות המילה "יִירְאוּ" בפסוק זה איננה מלשום ראייה אלא מלשון יראה (פחד), ולכן השווא באות רי"ש הוא שווא נע (שמתחיל הברה חדשה) ולא שווא נח (שמסיים הברה קודמת). מסיבה זו יש גם מתג (קו קטן אנכי) מתחת האות יו"ד הראשונה. לכן יש להקפיד לקרוא "יִּי-רְאוּ" ולא "יִּרְ-אוּ".]

 - "אשרי העם שֶאֲדֹ-נָי אלֹהיו" (תהלים קמ"ד, ט"ו).

 - "תפילה למשה איש הָאֱלֹהִים" (תהלים צ', א').

בכל הדוגמאות האלו לפני שם ה' מופיעה אחת מאותיות השימוש מש"ה, ולכן האות אל"ף שבתחילת שם ה' נהגית.

לעומת זאת:

 - "כי כל אלהי העמים אלילים, וַאדֹ-נָי שמים עשה" (דברי הימים א' ט"ז, כ"ו). (הערת אגב לגבי פסוק זה, הנאמר בתחילת פסוקי דזמרא: חשוב מאוד להקפיד להפסיק בין המילה "אלילים" לבין שם ה', כדי שלא יישמע חס וחלילה שגם ה' הוא חלק מהאלילים.)

 - "ויאמרו כל העם אמן והלל לַאדֹ-נָי" (דברי הימים א' ט"ז, ל"ו).

 - "אין כֵּאלֹהֵינוּ, אין כַּאדוֹנֵינוּ... מי כֵאלֹהֵינוּ, מי כַאדוֹנֵינוּ... נודה לֵאלֹהֵינוּ, נודה לַאדוֹנֵינוּ..."

 - "ויאמינו בַּאדֹ-נָי ובמשה עבדו (שמות י"ד, ל"א).

בכל הדוגמאות האלו לפני שם ה' מופיעה אחת מאותיות השימוש וכל"ב, ולכן האות אל"ף שבתחילת שם ה' נחה ואינה נהגית.

 

אגב, הרמז בסימן זה הוא כמובן שמשה רבנו הוציא את בנ"י ממצרים אבל לא זכה להכניס אותם לארץ ישראל. לעומתו, כלב זכה להיות מהנכנסים לארץ.

4 תגובות:

 1. רש"י על הפסוק "כי שם ה' אקרא הבו גודל לאל-הינו" מביא את הגמרא בתענית שאומרת "מכאן שאומרים "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". יש כאן סימן נהדר לנושא שלנו. הבו גודל לאל-הינו - הכוונה למה שמגדיל את אל-הינו, או במילים אחרות - אותיות שמצטרפות לשם ה'. ומה הן האותיות הללו? ראשי תיבות של "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" - בשכמל"ו. אלה האותיות היחידות בתנ"ך שמופיעות לפני שם ה'. לדוגמא- רננו צדיקים בה'. מי כה' אלקינו וכו. אגב, ש לפני שם ה' מופיע רק פעם אחת - אשרי העם שה' אלקיו. הסימן הזה אגב מופיע כאן גם כדי להוכיח ש" ה לה' תגמלו זאת" שמופיע מספר פסוקים אחכ, האות ה היא נפרדת מ"לה'"

  השבמחק
 2. כמו לכל כלל, גם כאן יש יוצא מן הכלל" "הא-דני אין בציון" הא' נחה כמו באותיות 'וכלב'!

  השבמחק
  תשובות
  1. כאשר דיברתי על האות ה"א שאחריה מבטאים את האות אל"ף, התכוונתי לה"א הידיעה. בפסוק שצוטט כאילו הוא יוצא מן הכלל, מדובר על ה"א השאלה, ולכן זה לא נחשב כיוצא דופן

   מחק
  2. בשבעה פסוקים האות א'נעה והגויה אחרי אותיות וכלב.1.בראשית מ' א'.2.עמוס ד' א'.3.מלכים א' א' י"א.4.תהילים קל"ה ה'.5.תהילים קל"ו ג'.6.נחמיה ח'י'.7.דברים י' י"ז.כך כותב מנחת שי,ז'מפקין א' בלישנא.

   .

   מחק