מפיק ה"א – חלק שני

בס"ד

בחלקו הראשון של המאמר דיברנו על מפיק שמופיע באות ה"א בסוף מילה, כאשר האות ה"א מסמלת 'אותה', 'לה' וכיו"ב.

מקרה נוסף שבו מופיע מפיק באות ה"א הוא במילים שבהם האות האחרונה של השורש היא ה"א. במבט ראשוני נראה שיש מילים רבות כאלו, לדוגמה "בנה", "רצה", "קנה" וכו'. אבל למעשה בכל הדוגמאות הללו האות ה"א איננה חלק מהשורש, אלא היא באה במקום האות המקורית של השורש, שהיא יו"ד. הבדיקה הפשוטה שניתן לעשות היא להטות את המילה ברבים או בגוף אחר. כאשר נעשה את זה נגלה שהאות ה"א נעלמת. לדוגמה "בניתי", "רצינו", "קנתה" וכו'.

יש 5 שורשים המסתיימים באות ה"א שבהם הה"א היא שורשית. ראשי התיבות של השורשים האלו הם ג"נ כת"ם:

גבה    – "שיר המעלות לדוד, ה' לא גבהּ ליבי, ולא רמו עיני" (תהילים קל"א, א') – נאמר ביחד עם כל מזמורי שיר המעלות אחרי תפילת מנחה בשבת בשבתות החורף (בקהילות אשכנז בלבד).

נגה       "עד יצא כנגהּ צדקה, וישועתה כלפיד יבער" (ישעיה ס"ב, א') – מתוך הפטרת פרשת ניצבים.

"מלאים זיו ומפיקים נגהּ" – מתוך ברכת יוצר בשבת.

כמה    – "צמאה לך נפשי, כמהּ לך בשרי" (תהלים ס"ג, ב').

תמה   – "אל תתמהּ על החפץ, כי גבֹהּ מעל גבֹהּ שמר וגבוהים עליהם" (קהלת ה', ז') – נקרא בשבת חוה"מ סוכות.

מהמה – "כי גרשו ממצרים, ולא יכלו להתמהמהּ" (שמות י"ב, ל"ט)

              "ויתמהמהּ, ויחזיקו האנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו" (בראשית י"ט, ט"ז).

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה